• Vrouwe Justitia

Scheiden van tafel en bed

Procedure scheiding van tafel en bed

Hoewel een scheiding van tafel en bed geen officiële scheiding is, is de procedure vrijwel gelijk aan de echtscheidingsprocedure. Je hebt hier dan ook een advocaat voor nodig. De rechter zal jullie scheiding van tafel en bed toewijzen als hij ervan overtuigd is dat jullie relatie ‘duurzaam ontwricht’ is.

Als jullie minderjarige kinderen hebben, moet ook een ouderschapsplan toegevoegd worden. Onderschat het opstellen van afspraken over de verdeling van bezit, vermogen, de woning, de alimentatie en het opstellen van het ouderschapsplan niet. Ondanks dat jullie voor de wet nog getrouwd blijven, zal het proces dat je moet doorlopen hetzelfde zijn als bij een gewone scheiding.

De scheiding van tafel en bed moet worden opgenomen in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank.

Gevolgen scheiding van tafel en bed

De belangrijkste gevolgen van een scheiding van tafel en bed zijn:

Bezittingen, vermogen en inkomen zijn niet meer gemeenschappelijk.
Bij een scheiding van tafel en bed wordt ervoor gekozen de gezamenlijke gemeenschap te beëindigen. Dit houdt in dat bezittingen, vermogen (woning, pensioen en verzekeringen) en inkomen niet meer gemeenschappelijk zijn.

Gezamenlijk ouderlijk gezag blijft bestaan
Als je kinderen hebt, blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag bestaan. De omgang met de kinderen wordt vastgelegd in een omgangsregeling. Ook wordt vastgelegd wie daadwerkelijk het ouderlijk gezag gaat uitvoeren. Dit zijn onderdelen van het ouderschapsplan.

Het geld
De onderlinge onderhoudsplicht blijft, zoals ook bij een echtscheiding, bestaan. Opgebouwd ouderdomspensioen kan al worden verdeeld. De opbouw van het nabestaandenpensioen kan nog gewoon doorgaan. Je bent niet langer financieel verantwoordelijk voor schulden die door de ex-partner worden aangegaan na de scheiding van tafel en bed.

Je kunt niet meer trouwen met een ander
Je kunt met een nieuwe partner gaan samenwonen en een nieuw leven opbouwen, maar niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Je kunt ervoor kiezen om de rest van je leven gescheiden te blijven van tafel en bed. Maar je kunt er ook voor kiezen de scheiding van tafel en bed te beëindigen en je huwelijk officieel te ontbinden. Hieraan zijn enkele regels verbonden. Wanneer je weer bij elkaar komt, kun je de scheiding van tafel en bed ook beëindigen door de rechtbank te laten weten weer officieel getrouwd te willen zijn.

Wij nemen ook graag contact met u op