• Vrouwe Justitia

Opstellen van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opstellen; een van de eerste juridische hindernissen waar een ondernemer overheen moet. De algemene voorwaarden zijn juridische afspraken en geven klanten een helder beeld van welke regels er gelden bij bijvoorbeeld een bepaalde dienst. Willems van Bladel advocaten in Den Bosch kan u kundig helpen bij het opstellen van algemene voorwaarden, zo kunt u al uw aandacht aan uw bedrijf schenken, zonder dat u in de toekomst problemen krijgt met onduidelijke of onjuiste algemene voorwaarden.

Let ook wel op dat u uw algemene voorwaarden op de juiste manier ter hand stelt. Indien u niet aan deze informatieplicht gevolg geeft, leidt dit ertoe dat de wederpartij de algemene voorwaarden kan vernietigen ex artikel 6:233 BW. Dit heeft wegens de terugwerkende kracht tot gevolg dat de algemene voorwaarden van meet af aan niet op de overeenkomst van toepassing zijn geweest. Bij het ter hand stellen van de algemene voorwaarden gaat het er niet om of de wederpartij daadwerkelijk kennis heeft genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden; het is bepalend of de wederpartij in de positie is gebracht om van deze inhoud kennis te nemen. Een enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden of het via de elektronische weg beschikbaar stellen van de voorwaarden volstaat vaak niet.

Wij nemen ook graag contact met u op