Uurtarief voor juridische bijstand van een erfrecht advocaat

Kosten voor juridische bijstand
Heldere afspraken maken over de kosten van juridische bijstand is voor ons vanzelfsprekend. Wij hanteren daarom een scherp en concurrerend uurtarief. Maandelijks ontvangt u een factuur, waarop u een gespecificeerde tijdsverantwoording vindt. Kosten voor derden, zoals deurwaarderskosten of het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt, worden doorbelast en apart vermeld op de factuur.

Inschatting van kosten
Vaak komt de vraag of we een inschatting kunnen maken van de totale kosten van een rechtszaak. Een terechte vraag, waar helaas geen eenduidig antwoord op bestaat. Het is erg lastig om vooraf, zonder kennis van de inhoud, de kosten van een dossier te schatten. Die kosten zijn immers ook afhankelijk van de opstelling van de wederpartij, mede-erfgenamen of schuldeisers. In het geval van een rechtszaak speelt ook de aanpak van de rechter hier een rol in. Wij begrijpen echter dat het prettig is te weten waar u aan toe bent. Afhankelijk van de wensen en behoeften kan in bepaalde situaties kunnen we dan ook een vaste prijsafspraak maken.

Rechtsbijstandverzekering of toevoeging
Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft of recht heeft op een toevoeging, kunnen wij u wellicht gratis of tegen lagere kosten van dienst zijn.

Copyright © 2019 Erfrecht & Erfenis (onderdeel van Willems van Bladel Advocaten) - Alle rechten voorbehouden | Realisatie door WeDoShare