Erfrecht advocaat gedekt via rechtsbijstandverzekering

De meeste mensen zijn verzekerd voor rechtsbijstand. In veel gevallen heeft u dan recht op een vrije advocaatkeuze. Het Europese Gerechtshof heeft definitief bepaald dat u vrij bent in uw advocaatkeuze wanneer het voor uw geschil nodig is een raadsman in te schakelen. Dit geldt zelfs voor administratieve procedures, zoals een bezwaarprocedure.

Concreet houdt dit in dat niet uw rechtsbijstandsverzekeraar, maar u zelf bepaalt of u een eigen advocaat inschakelt of niet.

Het kan voorkomen dat u in eerste instantie de advocaat van de rechtsbijstand uw zaak laat behandelen, maar zich niet kunt vinden in het advies dat deze advocaat u geeft. Denk bijvoorbeeld aan de kans van slagen van uw zaak. U heeft dan altijd recht om een second opinion aan te vragen, waarvan de kosten voor de rekening van de verzekeraar komen.

Een andere mogelijkheid is tegenstrijdig belang, bijvoorbeeld wanneer zowel u als uw tegenpartij een rechtsbijstandsverzekering hebben bij dezelfde maatschappij. Ook in zo’n geval kunt u verlangen dat uw geschil aan een advocaat naar keuze wordt uitbesteed.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering en vraagt u zich af of uw polis de kosten van uw zaak dekt? Neem gerust contact met ons op, dan zoeken we dit samen uit.

Copyright © 2019 Erfrecht & Erfenis (onderdeel van Willems van Bladel Advocaten) - Alle rechten voorbehouden | Realisatie door WeDoShare