Testament

Wie bij uw overlijden geld of goederen van u erven, kunt u vastleggen in een testament. Een notaris kan het testament voor u opstellen, of uw zelfgeschreven testament in bewaring nemen.

Erfgenaam

U kunt op twee manieren erfgenaam zijn: wettelijke erfgenaam of aangewezen erfgenaam in een testament. In beide gevallen heeft u een keuze in het aanvaarden van de erfenis.

Legitieme portie

Kinderen houden altijd recht op een bepaald gedeelte van de erfenis van hun ouders, zelfs als ze niet in het testament zijn opgenomen. Dit deel heet de legitieme portie, of het kindsdeel.

Executeur

De executeur is de persoon die in een testament is aangewezen om de erfenis af te handelen. Er kunnen verschillende executeurs zijn genoemd voor verschillende taken.

Vereffening

Wanneer één of meerdere erfgenamen een erfenis beneficiair hebben aanvaard, wordt de nalatenschap via de wet verder afgewikkeld. Dat wordt vereffening genoemd.

Legaat

Een legaat is een specifiek benoemd goed uit een erfenis of een bepaalde som geld die door de overledene bewust aan een bij naam genoemd persoon wordt nagelaten.

  • Erfrecht & Erfenis houdt kantoor in de Koffiebrandery in ’s-Hertogenbosch

Copyright © 2019 Erfrecht & Erfenis (onderdeel van Willems van Bladel Advocaten) - Alle rechten voorbehouden | Realisatie door WeDoShare