Wijzigingen ontslagrecht 2015

Wijzigingen ontslagrecht 2015

Wijzigingen ontslagrecht 2015
De wijzigingen binnen het ontslagrecht 2015 worden in twee fases doorgevoerd. De “Wet Werk en Zekerheid” heeft als doel ontslagprocedures sneller en eerlijker te laten verlopen. Een groot aantal wijzigingen zal per 1 januari 2015 ingaan. De overige aanpassingen gelden per 1 juli 2015. Willems Van Bladel Advocaten zet de belangrijkste wijzigingen voor jou op een rij.
Wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2015

Beëindiging tijdelijk contract

Op dit moment verloopt een tijdelijk contract van rechtswege. Het is voor een werkgever niet verplicht om van tevoren aan te geven of het wel of niet verlengd wordt. Hierdoor horen werknemers soms een dag van tevoren pas dat hun contract niet wordt verlengd. Vanaf 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht minimaal een maand van te voren schriftelijk aan te geven als een contract niet wordt verlengd. Dit heet een aanzegtermijn. Houdt de werkgever zich hier niet aan, dan is hij de werknemer een vergoeding van een maandsalaris schuldig.
Tijdelijk contract proeftijd en concurrentiebeding

Vanaf 1 januari 2015 mag er in een tijdelijk contract met een looptijd van 6 maanden of minder geen proeftijd meer worden opgenomen. Bij een tijdelijk contract die langer duurt dan 6 maanden, maar korter dan twee jaar geldt een proeftijd van een maand. Bij tijdelijke contracten van twee jaar of langer geldt een proeftijd van 2 maanden. Vanaf 1 januari 2015 mag in een tijdelijk contract geen concurrentiebeding meer mag voorkomen.
Uitzendkrachten en flexkrachten dienen na 78 weken een tijdelijk contract te krijgen

Uitzendkrachten en ander flexibel personeel maken na 78 weken aanspraak op een tijdelijk contract bij de uitzendorganisatie.
Loondoorbetalingsplicht na 6 maanden definitief

Op dit moment kan een werkgever in een arbeidsovereenkomst opnemen dat deze een werknemer niet hoeft te betalen wanneer er geen arbeid verricht wordt. Vanaf januari 2015 kan dit nog voor een maximale periode van zes maanden. Na zes maanden is de werkgever verplicht het loon te betalen, ook als de werknemer zijn werk niet of maar gedeeltelijk heeft uitgevoerd.

 

Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2015

Transitievergoeding

De gebruikelijke kantonrechtersformule vervalt per 1 juli 2015. Hier komt de transitievergoeding voor in de plaats. De voorwaarden van de transitievergoeding zijn heel duidelijk. Als een werknemer twee jaar of langer in tijdelijke of vaste dienst is en wordt ontslagen, dan komt hij/zij in aanmerking voor een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding bedraagt een derde maandsalaris voor de eerste tien dienstjaren en een half maandsalaris voor de jaren daarna. Dit met een maximum van 75.000 euro bruto. Voor inkomens boven de 75.000 euro is de vergoeding gemaximeerd op een bruto jaarsalaris. Indien sprake is van verwijtbaar ontslag, bijvoorbeeld in de situatie van ontslag op staande voet, dan komt deze vergoeding te vervallen. Indien de werkgever verwijtbaar is (onterecht ontslag), dan bestaat nog steeds de mogelijkheid op een hogere vergoeding.

 

Vaststellingsovereenkomst

Vanaf 1 juli 2015 krijgt de werknemer na het ontvangen van de vaststellingsovereenkomst twee weken bedenktijd. Binnen deze tijd kunt u als werknemer alsnog akkoord te gaan, door onderhandelen of het voorstel afwijzen.
Vier tijdelijke contracten of na 2 jaar dienstverband vast contract

Per 1 juli 2015 kom je na vier tijdelijke contracten of na 2 jaar dienstverband in aanmerking voor een vast contract. Je weet als werknemer dus al een jaar eerder waar je aan toe bent.

Heeft u vragen na het lezen van deze blog? Bel 073 – 747 04 06 of laat uw gegevens achter

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Mr. Jorg van Bladel is geboren en opgegroeid in Haarsteeg en heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarvoor heeft hij de studie Management Economie en Recht afgerond. Gedurende zijn studie is hij werkzaam geweest op de juridische afdeling van de gemeente Heusden.