• Vrouwe Justitia overheidsaansprakelijkheid | Willems van Bladel advocaten

De arbeidsovereenkomst

Bij het aangaan van de rechtsverhouding sluiten de werkgever en de werknemer vaak een schriftelijke arbeidsovereenkomst. In dit contract spreken partijen af welke werkzaamheden de werknemer zal verrichten en voor hoeveel uur. Daarnaast zijn de arbeidsvoorwaarden in de overeenkomst opgenomen. Soms zijn er afspraken van toepassing volgens een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Ondanks het feit dat het niet verplicht is om schriftelijk een arbeidscontract te sluiten, is het natuurlijk wel verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen. In dat geval staan de gemaakte afspraken immers zwart op wit. Het is van belang dat men zich goed laat adviseren bij het aangaan van een dienstbetrekking. Dit kan voor zowel de werkgever als de werknemer veel ellende besparen. De advocaten van Willems van Bladel Advocaten hebben meermaals moeten ervaren dat achteraf onduidelijke afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst, waardoor discussies kunnen ontstaan.

Neem contact met ons op voor juridische en arbeidsrechtelijke ondersteuning.

Wij nemen ook graag contact met u op

3 + 4 = ?