• Vrouwe Justitia

Overheidsaansprakelijkheid zowel bij rechtmatig als onrechtmatig handelen

Binnen het aansprakelijkheidsrecht valt ook de overheidsaansprakelijkheid. Het handelen van overheden (denk aan gemeenten of toezichthouders) kan, zowel door onrechtmatig als rechtmatig handelen, leiden tot schade.

Van onrechtmatig overheidshandelen is bijvoorbeeld sprake als de overheid onjuiste informatie verstrekt, ten onrechte een bestuurlijke boete oplegt of onterecht een bouwvergunning weigert. Wanneer de bestuursrechter besluit dat dit niet terecht was, staat de onrechtmatigheid in beginsel vast. U kunt hierbij denken aan schade in de vorm van verhoogde bouwkosten en zelfs gemiste omzet.

Ook een rechtmatig handelen van de overheid kan schade veroorzaken. Voorbeelden hierbij zijn wanneer er een snelweg wordt aangelegd of een treinstation wordt uitgebreid. Bij een dergelijke wijziging van het bestemmingsplan kunt u denken aan schade met betrekking tot waardevermindering van een woning. Deze schade komt onder omstandigheden in aanmerking voor vergoeding. Er zijn ook vele regelingen voor nadeelcompensatie. Willems van Bladel advocaten gevestigd te Den Bosch kan u adviseren en begeleiden om de geleden schade zodanig te compenseren.

Wij nemen ook graag contact met u op